โครงการประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2567 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13

               เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน เปิดโครงการประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2567 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 เพื่อเป็นแนวทาง แนวปฏิบัติตามจุดเน้นและตามแผนปฏิบัติการ ตามนโยบาย ต่อด้วยประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร ชี้แจงแนวทาง สวัสดิการ ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร และแนะนำครูและบุคลากรทางการศึกษาที่โอน/ย้าย/บรรจุใหม่ พร้อมมอบเกียรติบัตรผู้ที่เกษียณราชการ ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading