โครงการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

               เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน เปิดโครงการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 อำเภอวาริชภูมิ มีจำนวน 12 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 167 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ นโยบาย และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ต่อด้วยประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร ชี้แจงแนวทาง สวัสดิการ ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร และแนะนำครูและบุคลากรทางการศึกษาที่โอน/ย้าย/บรรจุใหม่ พร้อมมอบของที่ระลึกผู้ที่เกษียณราชการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองกุง

Loading