ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2567 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19

                        เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน เปิดโครงการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2567 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 จำนวน 9 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 103 คน เพื่อทราบแนวปฏิบัติตามนโยบาย จุดเน้น ตามแผนปฏิบัติการ แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเกิดความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านการศึกษาของโรงเรียน ต่อด้วยประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร ชี้แจงแนวทาง สวัสดิการ ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร และแนะนำครูและบุคลากรทางการศึกษาที่โอน/ย้าย/บรรจุใหม่ พร้อมมอบของที่ระลึกผู้ที่เกษียณราชการ ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต 2

Loading