ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2563  ดร.สุรศักดิ์   อินศรีไกร  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพงและบ้านสมสะอาด อ.พังโคน    จ.สกลนคร เพื่อให้กำลังใจ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ท่านได้ชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษา ครู ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน ต้องปลูกจิตสำนึกที่ดีให้นักเรียนและช่วยป้องกันไม่ให้เกิดในสถานศึกษาต้องมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและให้ข้อคิดในการทำงานว่า “เสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียกำลังใจ หมดอะไรก็หมดได้ แต่อย่าหมดกำลังใจ” และได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนในการสนับสนุนและผลักดันการทำงานให้มีศักยภาพและประสบผลสำเร็จในการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments