รับชมรับฟัง “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยการนำของนายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมคณะรอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษารับชมรับฟัง “รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับฟังนโยบายและข้อราชการจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เน้นย้ำเรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและต้องมีมาตรการเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ระบาดที่เกิดขึ้นในระดับโรงเรียนหรือระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งให้ดำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางที่จังหวัดกำหนดขึ้น และทิศทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาระยะยาวของประเทศ ต้องมีการออกแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพชุมชนและโรงเรียนดีมัธยมดี 4 มุมเมือง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก…… เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี……..ดนัย/ภาพ/ชุลีพร/รายงาน

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments