ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านต้นผึ้งและโรงเรียนบ้านหนองบัว

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นางสุกัลยา ทองนุ้ย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์  และคณะกรรมการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพของชุมชน    ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบัว   อำเภอพังโคน   และโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง  อำเภอพังโคน  โดยมีผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายที่  7  และศูนย์เครือข่ายที่  8   ร่วมรับฟังนโยบายและรายงานข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกทักษะอาชีพของนักเรียน  ……อิสระ/ภาพ/ข่าว 

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments