กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ พัฒนาทักษะอาชีพสู่ “บวร” ด้วยรูปแบบ Moral model โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5Steps) ผ่านโครงงานคุณธรรม วิถีศาสตร์พระราชา โดยนายจิรัฎฐ์ ไชยบุบผา

จำนวนคนดู: 69

Loading

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2567

จำนวนคนดู: 899

Loading

Read more