ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียน อาคารประกอบเเละสิ่งก่อสร้างอื่น (e-bidding) โรงเรียนบ้านคำเจริญวิทยา

จำนวนคนดู: 81

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนสามัญ 216 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงเรรียนบ้านหนองหวาย

จำนวนคนดู: 88

Read more