เเจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ เเละข้าราชการบำนาญ ประจำเดือน พ.ย. 65 โอนวันที่ 30 พ.ย.65 เเละเเก้ไขส่งคืนค่ารักษาพยาบาล ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย.65

จำนวนคนดู: 60

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เรื่องรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป กรณีเป็นผู้ครองตำแหน่ง

จำนวนคนดู: 170

Read more