ประกาศ สพป.สน. 2 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนคนดู: 73

Loading

Read more