โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567

                  เมื่อวั

Loading

Read more

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต พร้อมแจ้งนโยบาย ข้อราชการ ผลการดำเนินงาน และยิ้มไหว้ทักทายกัน

             เมื่อวันที่

Loading

Read more