ประชุมคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 25

Loading

Read more

ประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 กันยายน 2566  น

Loading

Read more

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 25

Loading

Read more