ร่วมรายงานการประเมิน คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 25

Loading

Read more

ประชุมชี้แจงเรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับศูนย์เครือข่าย และระดับเขตพื้นที่การศึกษา

               เมื่อวันที

Loading

Read more

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ต่อด้วยแจ้งนโยบาย ข้อราชการ ผลการดำเนินงาน และกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 25

Loading

Read more

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยสู่การเรียนรู้วิถีใหม่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามพหุปัญญาที่หลากหลาย

                เมื่อวันท

Loading

Read more