เปิดงานวิชาการโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน

เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์  2564  นายอนุกูล  ทองนุ้ย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ประธานเปิดงานกิจกรรมวันวิชาการ “เรียนรู้ชีวิตวิถีใหม่ ป้องกันโควิด-19 ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ประจำปีการศึกษา 2564  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติ สมเหตุสมผล ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่ ป้องกันภัยโควิด-19  และมีทักษะการทำงานตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต พัฒนาผู้เรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของนักเรียน…ชุลีพร/ข่าว

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments