ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบงเหนือ

 

เมื่อวันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  นายอนุกูล  ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ สมานชาติ ,นายสำราญ ศรีจันทร์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการ ออกติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนบงเหนือ  โดยมีผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายที่ ๑๔   เข้าร่วมรับฟังนโยบายพร้อมรายงานข้อมูลของสถานศึกษาและข้อมูลทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  ให้มีประสิทธิภาพ   เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และชมการแสดงของนักเรียน     อิสระ/ภาพ/ข่าว

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments