สกลนคร เขต 2 พัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จัดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 (ช่วงที่ 1) โดยการนำของนายอนุกูล ทองนุ้ย  ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2  นายสำราญ  ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการฯ  ศึกษานิเทศก์พร้อมคณะวิทยากรฯ  ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้   โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้   สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นหน่วยจัดการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ  ทำให้ครูผู้ช่วยทุกคนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ บุคลิกลักษณะในการประกอบวิชาชีพในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู โดย ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206/ว19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561   

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments