สพป.สกลนคร เขต 2 ประชุม ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 8  มิถุนายน  2564  นายอนุกูล  ทองนุ้ย   ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2  เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (กต.ปน.)เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก ซึ่ง คณะกรรมการ กต.ปน.จะส่งเสริสนับสนุนให้มีการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากำหนดเป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมรวมพลัง สพป.สกลนคร เขต 2

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments