พิธีเปิดโครงการชุมชนนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 13.00 น. นายอนุกูล  ทองนุ้ย  ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ประธานเปิดโครงการชุมชนนวัตกรรม “คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ปีที่ 3”คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการถ่ายทอดและสร้างชุมชนนวัตกรรมด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ในระบบ Smart Farm  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ก่อให้เกิดชุมชนนวัตกรรมต้นแบบที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยในการดำเนินการในครั้งนี้ ได้ตระหนักถึงความร่วมมือของโรงเรียนที่จะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของบุตรหลานและประชาชนในชุมชน ก่อให้เกิดคุณค่าที่ยั่งยืนและเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนนักศึกษา ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ” บัณฑิตนักปฏิบัติ”  ณ โรงเรียนบ้านนาสีนวล อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร และเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกสี เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน และติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอนของครูและผู้บริหาร

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments