ต้อนรับ นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 11 และคณะ

วันที่ 18 เมษายน ๒๕๖๗ นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และกลุ่มศึกษานิเทศก์ฯ เข้าร่วมต้อนรับ นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 11 และคณะ เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบาย ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี จังหวัดสกลนคร

Loading