ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้รับการประเมินฯ ชุดที่ 1

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567  นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ..สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายณรงศักดิ์ จันทรังษี รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2,  นายชายชาญ อิมรักษา ผอ.รร.บ้านโคกศิลา ร่วมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้รับการประเมินฯ ชุดที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล)

Loading