ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/256

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2567 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading