ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้รับการประเมินฯ ชุดที่ 2

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567  นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ..สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายณรงศักดิ์ จันทรังษี รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 และ ผอ.สถานศึกษาในสังกัด ร่วมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้รับการประเมินฯ ชุดที่ 2 ณ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน

Loading