ประชุมการจัดทำข้อมูลผู้ขอย้ายรายโรงเรียน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการการจัดทำข้อมูลผู้ขอย้ายรายโรงเรียน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Loading