ขับเคลื่อนนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

วันที่ 25 เมษายน ๒๕๖๗ นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒  มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒ เป็นประธาน ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ณ ห้องประชุมรวมพลัง 

Loading