ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ด้านสภาพอาคารเรียน และพบปะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

                  วันที่ 24 เมษายน ๒๕๖๗ นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒  มอบหมายให้ นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย นายชรินทร์ เจริญไชย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ด้านสภาพอาคารเรียน และพบปะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ณ  โรงเรียนในสังกัดอำเภอนิคมน้ำอูน และอำเภอส่องดาว

Loading