ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้รับการประเมินฯ ชุดที่ 3 และชุดที่ 4

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567  นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ..สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 และ ผอ.สถานศึกษา ร่วมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้รับการประเมินฯ ชุดที่ 3 และชุดที่ 4 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต 2

Loading