ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้รับการประเมินฯ ชุดที่ 5

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567  นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ..สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 และ นายชัยสิทธิ์ ฝุ่นเงิน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย ร่วมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้รับการประเมินฯ ชุดที่ 5 โดยมี คณะโค้ชชิ่ง Coaching ให้คำแนะนำ ณ โรงเรียนบ้านดอนหัน อำเภอสว่างแดนดิน

Loading