พบปะให้นโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ..สพป.สกลนคร เขต 2 พบปะให้นโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ข้อ 1 ประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Loading