ประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับมาตรฐานการศึกษาทั้งประเทศ ตามแนวทางการประเมิน PISA ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2  มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนการยกระดับมาตรฐานการศึกษาทั้งประเทศ ตามแนวทางการประเมิน PISA ครั้งที่ 4 ผ่านระบบ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Loading