การประเมินสัมฤทิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2  เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมกการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ร่วมประชุมการประเมินสัมฤทิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม 1

Loading