ต้อนรับคณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 และนางสาวจันทร์สุดา สัตถาผล ข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567  นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 และนางสาวจันทร์สุดา สัตถาผล ข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ณ ห้องประชุมรวมพลัง

Loading