กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม  2567 กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day)

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2, ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม  2567 กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 1 สพป.สกลนคร เขต 2

Loading