ประชุมเชิงปฏิบัติการเพศวิถีและทักษะชีวิตป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นำโดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 70 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพศวิถีและทักษะชีวิตป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยมี นางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต 2

Loading