ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ(พชอ.)  เป็นไปในทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ(พชอ.)  เป็นไปในทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน โดยมี นายสมชาย จันทร์งาม นายอำเภอสว่างแดนดิน เป็นประธาน ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน

Loading