ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสนามสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

                   เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายพลชัย  ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสนามสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.256๗ ณ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน

Loading