ประชุมการเตรียมความพร้อม Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข นโยบายในประเด็นนักการภารโรง และโรงเรียนคุณภาพ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข นโยบายในประเด็นนักการภารโรง และโรงเรียนคุณภาพ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Loading