โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

           เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ 2567 เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิตนักเรียนด้วยระบบ School Health Hero ให้โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดในรูปแบบ On-Site กลุ่มเป้าหมายคือ ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรืองานแนะแนว ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading