ขับเคลื่อนกระบวนการคัดกรองเด็กพิการเรียนรวม ปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน ประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการคัดกรองเด็กพิการเรียนรวม ปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็ง และขยายโอกาสทางการศึกษา ให้แก่เด็กและเยาวชนพิการ เด็กพิการเรียนรวม ได้ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading