ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของบริเวณอาคาร และห้องสุขา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

              เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต  2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา, โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์, โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด, โรงเรียนบ้านหนองตาล, โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) และโรงเรียนบ้านหวาย เพื่อเตรียมความพร้อมของบริเวณอาคาร และห้องสุขา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2567 และให้ขวัญกำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนในสังกัดอำเภอสว่างแดนดิน

Loading