ประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับผลการประเมิน PISA โดยมี พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องพุทธรักษา สพป.สกลนคร เขต 2

Loading