ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการจัดกิจกรรม Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒ พร้อมด้วยนางศรีสุดา ทิพสิงห์
รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการจัดกิจกรรม Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข โดยมีนายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting
ณ ห้องประชุม PA Support Team สพป.สกลนคร เขต ๒

Loading