ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

             เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา และการศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติฯ และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ด้านสภาพแวดล้อม และอาคารเรียน โดยมี นายอัมพร พินะสา อาสาสมัครส่วนกลาง เป็นประธาน ณ โรงเรียนบะนกทา จังหวัดสกลนคร

Loading