ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 โรงเรียนที่ประสบวาตภัยทำให้อาคารโรงเรียนเกิดความเสียหาย และให้ขวัญกำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์

Loading