ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนในสังกัดอำเภอนิคมน้ำอูน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ช่วยปฏิบัติราชการ สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และประธานศูนย์เครือข่ายนิคมน้ำอูน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม, โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย, และโรงเรียนบ้านหนองเบญจ อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

Loading