ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ช่วยปฏิบัติราชการ สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และประธานศูนย์เครือข่ายนิคมน้ำอูน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านดงสว่าง, และโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

Loading