ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ และติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

             เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ และติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อขับเคลื่อนโครงการ สุขาดี มีความสุข ตามนโยบาย สพฐ. การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านพันนา, โรงเรียนบ้านคันชา, โรงเรียนบ้านธาตุ และโรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

Loading