เปิดและมอบนโยบายการประชุมทางไกลชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานกลางการจัดการศึกษาทางไกล

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒ มอบหมายให้นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ช่วยปฏิบัติราชการ สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายการประชุมทางไกลชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานกลางการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องและทันตามเวลาที่กำหนด ณ สพป.สกลนคร เขต ๒

Loading