ประชุมสัมมนาเปิดการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System: SCS)

             เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย นายณรงศักดิ์ จันทรังษี รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 และกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมสัมมนาเปิดการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System: SCS) เพื่อรับฟังนโยบายเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังครูให้เกิดประสิทธิภาพ และเปิดการใช้งานการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมรวมพลัง สพป.สกลนคร เขต 2

Loading