ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติปรับอัตราเงินเดือนชดเชยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับราชการก่อนวันที่อัตราเงินเดือนแรกบรรจุที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติปรับอัตราเงินเดือนชดเชยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับราชการก่อนวันที่อัตราเงินเดือนแรกบรรจุที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้การปรับอัตราเงินเดือนเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Loading