ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้านความปลอดภัย และการบริหารจัดการด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2  พร้อมด้วย นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 , ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้านความปลอดภัย และการบริหารจัดการด้านการศึกษา ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมรวมพลัง

Loading