ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา

           เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายพลขัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา โดยมี หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6 เข้าร่วมประชุม และตรวจนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบาย โครงการ“สุขาดี มีความสุข” ณ โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) จังหวัดสกลนคร

Loading